Berbahagialah

Iman itu menghilangkan kegelisahan, dan menghapuskan kesedihan. Ia adalah teman orang-orang yang bertauhid, dan penghibur bagi orang-oran...